Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές».
Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.  
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εφόσον έχουν γίνει, ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, π.χ. από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τα οποία απένειμαν τους Τίτλους)
  • Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών (Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών εφόσον έχουν γίνει)
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
  • Δύο Φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)
  • Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δύο Συστατικές Επιστολές σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο, που θα συνοδεύουν την αίτηση. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να έχουν κατατεθεί έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων
  • Επίσης κάθε άλλο στοιχείο - όπως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ανακοινώσεις (έως 2), δημοσιεύσεις (έως 2), βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με «θέματα πολιτισμού», συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι - που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή
  • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεκτιμάται θετικά

Οι Πτυχιούχοι ιδρυμάτων αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ.7 του ν.4485/2017

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ καθώς και στα αντίστοιχα έντυπα:

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3. ΥΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019 - 2020

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων θα αναρτηθεί τέλη Σεπτεμβρίου στον ιστοχώρο του ΔΠΜΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
εισαγωγής και τη λειτουργία του προγράμματος θα βρείτε εδώ:


https://www.museum-studies.uoa.gr/images/artcl/201810/4_fek_egkrisis_kanonismou_2018.pdf

The Hermitage: artworks, buildings, history - 7/12/2017

Στο πλαίσιο των Διεθνών Συνεργασιών του, το Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Πολιτιστικών Αγαθών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, οργανώνει μια ολιγοήμερη εκπαίδευση (5-16/12/2017) των κ. Bazhena Aleksandrovna Kutergina, Darina Nikolaevna Dmitrieva και Kristina Vladimirοvna Lavinskaia, συντηρητριών του Μουσείου Ερμιτάζ, σε θέματα συντήρησης αρχαίων και νεώτερων κεραμικών και συναφών υλικών.

Στο περιθώριο της παραμονής τους στην Αθήνα, οι κυρίες Bazhena Aleksandrovna Kutergina, Darina Nikolaevna Dmitrieva και Kristina Vladimirοvna Lavinskaia θα δώσουν διάλεξη για τους φοιτητές και διδάσκοντες του Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. "Μουσειακές Σπουδές" με θέμα "The Hermitage: artworks, buildings, history" την Πέμπτη 7/12 και ώρα 16.00-17.00 στην Αίθουσα Γ45 του Νέου Κτιρίου Μαθηματικού (4ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου(η παρουσίαση θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα).