Περιοδικό - Το Μουσείο

Τεύχος 8 & 9- Φεβρουάριος 2013

Στο διπλό αυτό τεύχος με χαρά παρουσιάζουμε μια ανθολογία μεταπτυχιακών εργασι- ών εξειδίκευσης που έχουν εκπονηθεί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του διατμηματικού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές» του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια των 9 χρόνων λειτουργίας του.

 • Μνημονικοί τόποι: Το στρατόπεδο-μουσείο του Άουσβιτς και μια πρόταση μουσειολογικής ανάδειξης του στρατοπέδου Χαϊδαρίου
 • Προληπτική συντήρηση για την έκθεση - αποθήκευση εγχόρδων κλασικών μουσικών οργάνων: βιολιών Μουσεία και τρίτη ηλικία
 • Το μουσείο ως χώρος κοινωνικής προσφοράς
 • Λατρευτικά αντικείμενα βυζαντινής & μεταβυζαντινής περιόδου σε μουσεία και συλλογές. Παράμετροι και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη μελέτη περιπτώσεων
 • Σύγχρονοι δεοντολογικοί και νομικοί προβληματισμοί για τα ανθρώπινα υπολείμματα. Η περίπτωση του Εγκληματολογικού Μουσείου
 • Μουσειακή εκπαίδευση στην πράξη: ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Νεολιθική Εποχή
 • Τα αρχαιολογικά μουσεία και η επικοινωνία τους με το κοινό: Ανασταλτικοί παράγοντες επιρροής στο μοτίβο της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών μουσείων της Αθήνας
 • Μεθοδολογικός οδηγός εγκατάστασης αρχειοστασίων, για τη βέλτιστη φύλαξη και διατήρηση του αρχειακού υλικού σε υφιστάμενα κτήρια αρχείων: μια πρόταση για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Ευβοίας
 • Τεκμηρίωση συλλογής πολύτιμων βιβλίων: απαιτήσεις και μοντελοποίηση
 • Μουσειογραφία και αρχιτεκτονική μουσείων, ένας διάλογος Ιστορίες των Μυκηνών. Ο σχεδιασμός ψηφιακής αφηγηματικής εμπειρίας με θέμα τους Ταφικούς Κύκλους Α΄ και Β΄ των Μυκηνών

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 4 του περιοδικού

Τεύχος 7 - Σεπτέμβριος 2010

Οι συγγραφείς του παρόντος τεύχους βρίσκουν χώρο να παρουσιάσουν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους εστιάζοντας ο καθένας σε διάφορες πτυχές του μουσείου. Έτσι, συζητούνται θέματα πρόσβασης σε μουσεία από άτομα με αναπηρίες, και δίνονται παραδείγματα από εκθέσεις της Ελλάδας και της Πορτογαλίας ειδικά σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν μια πολυαισθητηριακή εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.

 • Όταν τα αντικείμενα αγγίζονται. Το παράδειγμα της έκθεσης «Πρόσωπα και Πράγματα»
 • Μουσειακή αποθήκη: το άβατο καταρρίπτεται
 • Τα έντομα ως βιολογικοί παράγοντες φθοράς σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία
 • Τυποποίηση στη συσκευασία και μεταφορά έργων πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Access to museums for people with disabilities a Portuguese experience

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 7 του περιοδικού

Τεύχος 6 - Ιούνιος 2009

Η περιοδική έκδοση του «Κέντρου Μουσειακών Ερευνών» αποτελεί πεδίο διεπιστημονικής επικοινωνίας σε θέματα που αφορούν τα μουσεία και τη μουσειολογία γενικότερα. Οι συγγραφείς  του  παρόντος  τεύχους  βρίσκουν  χώρο  να  παρουσιάσουν τις απόψεις, τις εμπειρίες και τις προσδοκίες τους εστιάζοντας ο καθένας σε διάφορες πτυχές του μουσείου.

 • Παραμύθι στο Μουσείο;
 • Διαδικασίες προτυποποίησης θερμοϋγρομετρικών συνθηκών στο μουσειακό περιβάλλον
 • Πολιτιστικός τουρισμός και τοπικά μουσεία: παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταξύ τους σχέση
 • Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και οι δράσεις του
 • Τα πανεπιστημιακά μουσεία και οι συλλογές επιστημών υγείας: κρίση και εκσυγχρονισμός

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 6 του περιοδικού

Τεύχος 5 - Ιούλιος 2007

Στο πέμπτο τεύχος του περιοδικού ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ παρουσιάζονται άρθρα με ποικίλη θεματολογία που αφορούν αποτελέσματα μουσειακών ερευνών και εφαρμογές των σύγχρονων τάσεων της μουσειολογίας, της διαχείρισης και συντήρησης μουσειακών συλλογών.

 • Εκκλησιαστικά υφάσματα: Συντήρηση και ηθικοί προβληματισμοί
 • Η σχέση των ελληνικών Μουσείων με τις οικογένειες: Ουτοπία ή πραγματικότητα;
 • Σκέψεις και Συμπεράσματα από την Εκθεσιακή μου Εμπειρία. Παρουσίαση: Όπυ Ζούνη
 • Διεθνής ημέρα των Μουσείων 1992-2005: Νέες τάσεις, νέες προκλήσεις
 • Αποθήκη: Προστασία, Αποθήκη: Αναρχία
 • Τα Αρχεία πάνε σχολείο... Μία πρόταση μουσειοσκευής για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
 • ACCU-Access to Cultural Heritage: Policies of Presentation and Use
 • Πρόταση για ένα ψηφιακό διαδραστικό έκθεμα στο χώρο ενός μουσείου τέχνης με θέμα τη συντήρηση και την έρευνα των έργων τέχνης:
  Χρησιμότητα και μεθοδολογία προκαταρκτικής αξιολόγησης του εκθέματος

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 5 του περιοδικού

Τεύχος 4 - Δεκέμβριος 2003

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού ανακοινώνουμε την έναρξη μίας σειράς διαλέξεων που οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσειακές Σπουδές" από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με το χώρο των μουσείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 • Η Σύγχρονη Αισθητική - Οπτική Αντίληψη στην Τέχνη και τη χρωματική αποκατάσταση των έργων Τέχνης
 • Διαδικασία συντήρησης φορητών εικόνων. Συνθήκες έκθεσής τους σε μουσειακούς χώρους
 • Η επιχειρηματική χορηγία και οι πολιτιστικοί φορείς στην Ελλάδα
 • Μουσεία και συντήρηση: Ακεραιότης, κριτήρια επιλογής και όρια επεμβάσεων
 • Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μελέτη συντήρησης για τα αγχέμαχα όπλα του Εγκλήματολογικού Μουσείου

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 4 του περιοδικού