Τεύχος 4 - Δεκέμβριος 2003

Τεύχος 4 - Δεκέμβριος 2003

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού ανακοινώνουμε την έναρξη μίας σειράς διαλέξεων που οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσειακές Σπουδές" από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με το χώρο των μουσείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  • Η Σύγχρονη Αισθητική - Οπτική Αντίληψη στην Τέχνη και τη χρωματική αποκατάσταση των έργων Τέχνης
  • Διαδικασία συντήρησης φορητών εικόνων. Συνθήκες έκθεσής τους σε μουσειακούς χώρους
  • Η επιχειρηματική χορηγία και οι πολιτιστικοί φορείς στην Ελλάδα
  • Μουσεία και συντήρηση: Ακεραιότης, κριτήρια επιλογής και όρια επεμβάσεων
  • Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μελέτη συντήρησης για τα αγχέμαχα όπλα του Εγκλήματολογικού Μουσείου

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το τεύχος 4 του περιοδικού