Οργανόγραμμα - Διοίκηση

Οργανόγραμμα - Διοίκηση

Διοίκηση

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - Αναλυτικό Βιογραφικό

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - Αναλυτικό Βιογραφικό

Από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Αναστασία Δρανδάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Μάρλεν Μούλιου (Επίκουρη Καθηγήτρια) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Ιωάννης Παπαδάτος  (Καθηγητής) - Αναλυτικό Βιογραφικό


Από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Παναγιώτης Βουδούρης (Καθηγητής) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Χαρίκλεια Ντρίνια (Καθηγήτρια) - Αναλυτικό Βιογραφικό


Από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γεώργιος Παναγιάρης (Καθηγητής) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Αλέξης Στεφανής (Επίκουρος Καθηγητής) - Αναλυτικό Βιογραφικό