Εισαγωγή Υποψηφίων

Γενικές Υποδομές

 Η Γραμματεία, η Βιβλιοθήκη και οι Αίθουσες του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» στεγάζονται στο Τμήμα Μαθηματικών στην Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Επίσης, προσφέρονται αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες εργαστήρια και λοιπές παροχές από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αίθουσες

Τα μαθήματα του Προγράμματος πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, που στεγάζονται στο Τμήμα των Μαθηματικών (αιθ. Γ45, Γ46, 4ος όροφος).

Εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω.

Μουσεία ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει πολλά μουσεία με πλούσιες συλλογές, στα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται ποικίλες εκπαιδευτικές και επιστημονικές δράσεις. Τα πανεπιστημιακά μουσεία συνεργάζονται συστηματικά με το ΔΠΜΣ “Μουσειακές Σπουδές” για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και υλοποίηση δράσεων με στόχο την σφαιρική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ποικίλες πτυχές του μουσειακού έργου και την απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μουσεία του ΕΚΠΑ και τις δράσεις τους, θα βρείτε στο ακόλουθο link - http://www.uoa.gr/to-panepistimio/moyseia.html

Βιβλιοθήκες και Εργαστηριακές Μονάδες

Προς ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, προσβάσιμες στους φοιτητές είναι επίσης όλες οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και δανεισμού βιβλίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε βιβλιοθήκης.