Μαθήματα

Μαθήματα

2018 - 2019

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Σπουδών Αναλυτικά Στοιχεία Μαθήματος
ΜΣ1801 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1803 ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1805 ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΘΟΡΑΣ Α' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1807 ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ Α' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1809 ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1802 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Β' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1804 ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1806 ΝΟΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Β' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1808 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Β' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1810 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Β' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος
ΜΣ1811 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Γ' Εξάμηνο Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός σύνδεσμος