Οργανόγραμμα - Διοίκηση

Οργανόγραμμα - Διοίκηση

Διοίκηση

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΤΡΙΝΙΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - Αναλυτικό Βιογραφικό

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΤΡΙΝΙΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - Αναλυτικό Βιογραφικό

Από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Δήμητρα Λαμπροπούλου (Λέκτορας) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Μάρλεν Μούλιου (Λέκτορας) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Ελευθέριος Πλάτων (Αναπληρωτής Καθηγητής & Αναπλ. Διευθυντής) - Αναλυτικό Βιογραφικό


Από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Ανδρέας Μαγκανάς (Καθηγητής) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Χαρίκλεια Ντρίνια (Καθηγήτρια) - Αναλυτικό Βιογραφικό


Από το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γεώργιος Παναγιάρης (Καθηγητής) - Αναλυτικό Βιογραφικό
Αλέξης Στεφανής (Επίκουρος Καθηγητής) - Αναλυτικό Βιογραφικό


Συμμετέχουν επίσης και 2 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές