Βιβλιοθήκες και Εργαστηριακές Μονάδες

Βιβλιοθήκες και Εργαστηριακές Μονάδες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του διιδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσειακές Σπουδές», όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα βιβλία και άρθρα σχετικά με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Η βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη σε ξεχωριστό χώρο, στο ισόγειο του νέου κτιρίου του Μαθηματικού Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη και συστεγάζεται με τη Γραμματεία του μεταπτυχιακού.
Προς ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, προσβάσιμες στους φοιτητές είναι επίσης όλες οι βιβλιοθήκες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης και δανεισμού βιβλίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της κάθε βιβλιοθήκης.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας  της βιβλιοθήκης του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι Δευτέρα έως Τετάρτη 11.30-15.30.

  • Δυνατότητα δανεισμού βιβλίων έχουν μόνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές»
  • Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα δανεισμού έως και 2 βιβλίων εβδομαδιαίως, έπειτα από επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας, την οποία θα παραλαμβάνει με την επιστροφή των βιβλίων.
  • Τα βιβλία δανείζονται στους φοιτητές του ΔΠΜΣ κάθε Τετάρτη, με την υποχρέωση επιστροφής τους τη Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας, έως τις 15.00
  • Σε περίπτωση αργοπορίας των βιβλίων επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ για κάθε ημέρα αργοπορίας. Η αργοπορία επιστροφής του βιβλίου για περισσότερο από 5 ημέρες θεωρείται ως απώλεια του βιβλίου και ο δανειζόμενος υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο της αξίας του βιβλίου, προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση καταστροφής του βιβλίου.