Νέα - Ανακοινώσεις

Οδηγός Σπουδών 2020 - 2021

Ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές», προκειμένου να τους πληροφορήσει για το περιεχόμενο, το σκοπό και τη λειτουργία του προγράμματος.

Δείτε το πλήρη οδηγό ΕΔΩ

Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές», που απαρτίζεται από τους Ι. Παπαδάτο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Διευθυντή του ΔΠΜΣ, Χ. Ντρίνια, Καθηγήτρια, Γ. Παναγιάρη, Καθηγητή, Μ. Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Α. Στεφανή, Επίκουρο Καθηγητή, συνέλεξε μέσω της γραμματείας τις αιτήσεις απαλλαγής τελών φοίτησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδ. έτους 2020-2021, με το πέρας της λήξης προθεσμίας υποβολής (22/02/2021).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και τις οδηγίες των ΥΑ 131757/Ζ1 και ΥΑ 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10-08-2018) οι δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης του ΔΠΜΣ είναι οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου:

Λίστα Απαλλαγών

Επιτυχόντες Εισαγωγικών Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Λίστα επιτυχόντων με αριθμό πρωτοκόλου των Εισαγωγικών Εξετάσεων ΔΠΜΣ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» για το Ακαδημαικό Έτος 2020 - 2021

Λίστα Επιτυχόντων

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάτος