Νέα - Ανακοινώσεις

Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές», που απαρτίζεται από τους Ι. Παπαδάτο, Καθηγητή, Διευθυντή του ΔΠΜΣ, Π. Βουδούρη, Καθηγητή, Χ. Ντρίνια, Καθηγήτρια, Γ. Παναγιάρη, Καθηγητή, Α. Δρανδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μ. Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Α. Στεφανή, Επίκουρο Καθηγητή, συνέλεξε μέσω της γραμματείας τις αιτήσεις απαλλαγής τελών φοίτησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδ. έτους 2023-2024, με το πέρας της λήξης προθεσμίας υποβολής (29/1/2024).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν4957/2022 και τις οδηγίες της ΥΑ 108990/Ζ1 (ΦΕΚ 4899/Β/16-9-2022) δικαιούχος απαλλαγής τελών φοίτησης στο ΔΠΜΣ για το ακαδ. έτος 2023-2024 είναι ο αρ. πρωτ. 07, ενώ ο αρ. πρωτ. 25 δικαιούται απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης. Οι υπόλοιποι αριθμοί πρωτοκόλλου δεν πληρούν κριτήρια αριστείας ή/και εισοδήματος.

Παρακάτω ακολουθεί η σχετική απόφαση:

Λίστα Απαλλαγών

Λίστα Υποψηφίων (για Γραπτές Εξετάσεις) Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» θα προσέλθουν οι υποψήφιοι με τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου:

Λίστα Υποψηφίων

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάτος

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές», προκειμένου να τους πληροφορήσει για το περιεχόμενο, το σκοπό και τη λειτουργία του προγράμματος.

Δείτε το πλήρη οδηγό ΕΔΩ