Νέα - Ανακοινώσεις

Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές», που απαρτίζεται από τους Ι. Παπαδάτο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Διευθυντή του ΔΠΜΣ, Χ. Ντρίνια, Καθηγήτρια, Γ. Παναγιάρη, Καθηγητή, Μ. Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Α. Στεφανή, Επίκουρο Καθηγητή, συνέλεξε μέσω της γραμματείας τις αιτήσεις απαλλαγής τελών φοίτησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδ. έτους 2021-2022, με το πέρας της λήξης προθεσμίας υποβολής (13/01/2022).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και τις οδηγίες των ΥΑ 131757/Ζ1 και ΥΑ 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10-08-2018) οι δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης του ΔΠΜΣ είναι οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου:

Λίστα Απαλλαγών

Επιτυχόντες Εισαγωγικών Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Λίστα επιτυχόντων με αριθμό πρωτοκόλου των Εισαγωγικών Εξετάσεων ΔΠΜΣ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» για το Ακαδημαικό Έτος 2021 - 2022

Λίστα Επιτυχόντων

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάτος

Ανακοίνωση για Εισαγωγικές Εξετάσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η εξέταση του επιλεγμένου μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 09:00 - 11:00 στην αίθουσα Γ46 του Τμήματος Μαθηματικών (4ος όροφος). Η εξέταση του υποχρεωτικούς μαθήματος "Εισαγωγή στην Μουσειολογία" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 12:00 - 14:00 στην αίθουσα Γ46 του Τμήματος Μαθηματικών (4ος όροφος).


Στις γραπτές εξετάσεις του ΔΠΜΣ "Μουσειακές Σπουδές" θα προσέλθουν οι υποψήφιοι με αριθμό πρωτοκόλλου όπως εμφανίζονται στον παρακάτω σύνδεσμο της σχετικής ανακοίνωσης:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ