Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Λειτουργίας Γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία του ΔΠΜΣ "Μουσειακές Σπουδές" θα παραμείνει κλειστή από 31/7 έως και 28/8. Θα επαναλειτουργήσει κανονικά, κατά τις συνήθεις ημέρες και ώρες λειτουργίας (Δευτέρα-Πέμπτη 11.30-15.30), τη Δευτέρα 31/8.

Σας ευχόμαστε από καρδιάς ένα όμορφο καλοκαίρι!

Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης ΔΠΜΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Η Ειδική Τριμελής Επιτροπή απαλλαγής τελών υποψηφίων του ακαδ. έτους 2019-2020, που απαρτίζεται από τους Χ. Ντρίνια, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του ΔΠΜΣ, Γ. Παναγιάρη, Καθηγητή, μέλος της ΣΕ και Α. Στεφανή, Επίκουρο Καθηγητή, μέλος της ΣΕ, συνέλεξε μέσω της γραμματείας τις αιτήσεις απαλλαγής τελών των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδ. έτους 2019-2020, με το πέρας της λήξης προθεσμίας υποβολής (20/01/2020).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και τις οδηγίες των ΥΑ 131757/Ζ1 και ΥΑ 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10-08-2018) οι δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης του ΔΠΜΣ είναι οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμιύς πρωτοκόλλου:

Λίστα Απαλλαγών

Επιτυχόντες Εισαγωγικών Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Λίστα επιτυχόντων με αριθμό πρωτοκόλου των Εισαγωγικών Εξετάσεων ΔΠΜΣ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» για το Ακαδημαικό Έτος 2019 - 2020

Λίστα Επιτυχόντων

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ Μουσειακές Σπουδές

Καθηγήτρια Χαρίκλεια Ντρίνια