Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για Εισαγωγικές Εξετάσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Οι προγραμματισμένες γραπτές δια ζώσης εισαγωγικές εξετάσεις του ΔΠΜΣ "Μουσειακές Σπουδές" για τις 11/01/2021 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συνέχισης των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας.

Οι εξετάσεις μετατίθενται για τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου και θα διεξαχθούν αποκλειστικά και μόνο προφορικά εξ αποστάσεως. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, εντός μίας εβδομάδας από τις προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα γίνουν και οι προφορικές συνεντεύξεις, πάλι εξ αποστάσεως.

Οι υποψήφιοι Θα ενημερωθούν εγκαίρως για τις ακριβείς ημερομηνίες τόσο των εξετάσεων, όσο και των συνεντεύξεων.

Ενημέρωση για υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Δεδομένης της συνέχισης των περιοριστικών μέτρων, οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 γραπτές εξετάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν.

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων (δια ζώσης) ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η προφορική συνέντευξη.

Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τις ώρες και τον τόπο γραπτής εξέτασης των δύο μαθημάτων, καθώς και για τη νέα ημερομηνία της προφορικής συνέντευξης.

Γραπτές εξετάσεις εισαγωγής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2020-2021

Στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις του ΔΠΜΣ "Μουσειακές Σπουδές" καλούνται να προσέλθουν οι υποψήφιοι με τους αριθμούς πρωτοκόλου σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο:

Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ακαδημαικού Έτους 2020-2021

Ενημέρωση για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα οι γραπτές εξετάσεις προγραμματίζονται να διεξαχθούν δια ζώσης, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την Παρασκευή 11/12/2020. Σε περίπτωση μη άρσης των περιοριστικών μέτρων, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τη λύση που θα δοθεί.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές».
Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.  
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: