Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές», που απαρτίζεται από τους Ι. Παπαδάτο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Διευθυντή του ΔΠΜΣ, Χ. Ντρίνια, Καθηγήτρια, Γ. Παναγιάρη, Καθηγητή, Μ. Μούλιου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Α. Στεφανή, Επίκουρο Καθηγητή, συνέλεξε μέσω της γραμματείας τις αιτήσεις απαλλαγής τελών φοίτησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδ. έτους 2020-2021, με το πέρας της λήξης προθεσμίας υποβολής (22/02/2021).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και τις οδηγίες των ΥΑ 131757/Ζ1 και ΥΑ 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/Β/10-08-2018) οι δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης του ΔΠΜΣ είναι οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου:

Λίστα Απαλλαγών

Ενημέρωση Νέα - Ανακοινώσεις

Καθημερινή ενημέρωση σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο "Μουσειακές Σπουδές"

View all
View

Οδηγός Σπουδών 2020 - 2021

Ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές», προκειμένου να τους...

View

Δικαιούχοι απαλλαγής τελών φοίτησης Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές», που απαρτίζεται από τους Ι. Παπαδάτο, Αναπληρωτή Καθηγητή, Διευθυντή του ΔΠΜΣ, Χ. Ντρίνια,...

View

Επιτυχόντες Εισαγωγικών Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Λίστα επιτυχόντων με αριθμό πρωτοκόλου των Εισαγωγικών Εξετάσεων ΔΠΜΣ «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» για το Ακαδημαικό Έτος 2020 - 2021 Λίστα Επιτυχόντων Ο...